Ordlista

Många ord och uttryck kan vara svåra att förstå. Nedan ger vi er en liten förklaring på vanligt förekommande begrepp.AMRAP (As many rounds as possible), så många varv som möjligt på en given tid.

Death by, första minuten görs 1 repetition av övningen, andra två reps, tredje tre, osv till man inte längre klarar antalet repetitioner på en minut.

Ground to overhead(G2OH) stång skall förflyttas från golv till raka armar ovanför huvudet med valfri teknik

HSPU (Handstand push-ups)

NTF (Not for time)
TNG (Touch and Go)

On the minute, ett givet antal repetitioner av en eller flera övningar genomförs varje minutstart

SDHP (Sumo deadlift high pull)

Air Squat: en knäböj utan vikt där höften ska passera knäna – below parallell - för att räknas som en repetition.

AMRAP: as many rounds/reps as possible. Du gör så många repetitioner eller varv av en satt arbetsmängd inom X antal minuter.

AMSAP: as many seconds as possible.

Armhävning: från att bröstet och låren nuddar marken, till att trycka sig upp, bara med hjälp av armarna.

Axelpress: pressa en vikt från axlarna till fullt utsträckta armar.

Back squat: Bakböj: knäböj som görs med vikten bak på skuldrorna.

Bar muscle up: en muscle up som görs i räcke.

Below parallell: höften går under linjen på knäna, alltså passerar det parallella planet när rumpan och knäna är i samma höjd.

Benchmark: ett pass, lyft eller en WOD du gör upprepade gånger för att se om du har utvecklats i
din träning. Girls används med ofta för att mäta sin träning

Boxjump: du hoppar upp på en låda – en “box”.

BS: back squat.

BW: body weight.

Chipper: en WOD där du gör väldigt många repetitioner av en övning innan du går vidare till nästa. Angie är ett exempel på en chipper.


Clean: frivändning.

Clean & Jerk: en frivändning med stöt.

CTB: Chest To Bar. Du gör en övning där bröstet ska nudda för att den ska räknas som godkänd. Brukar oftast handla om CTB pullups i räcken.


Deadlift:  marklyft.

DU: double unders.
Dubbelhopp: när hopprepet snurrar två varv runt innan man landar.

GHD: glute ham developer.

Girl: ökända WOD inom CrossFit-världen som fått sina namn efter antingen orkaner, för att de lämnar sådan förödelse efter sig, eller kända CrossFit-atleter. Kända för att vara extra jobbiga. Används ofta som benchmark.

Glute Ham Developer: ställning som är till för att hjälpa hela bålen och de närliggande musklerna få träning. Kan göra flera olika övningar i ställningen.  (hip extension). (situp). (back extension). Bild.

Goblet squat: en frontböj som utförs genom att hålla en kettlebell mot bröstet.

Jerk: över stöt.

Kettlebell: en klotformad vikt med handtag. Kan användas på många olika sätt, t.ex. attsvinga med, rycka med eller stöta med. Finns i många olika vikter, allt från 4kg till 50kg+.

Kippa: när höften används för att göra en övning lättare. Finns olika tekniker, t.ex. gymnastisk kip eller butterfly kip. Väldigt många övningar går att kippa förutom pullups,t.ex. muscle up.

Knees to elbows: övning i räcke där du nuddar armbågarna med knäna. Övningen utförskippad och inte strikt.

Knäböj: höften går below parallell och du ställer dig upp med helt utsträckt höft. Kan göras både med och utan vikt. Ursprungsövningen brukar räknas som back squat, där vikten ligger bak på skuldrorna, men det finns många variationer, t.ex. overhead squat ochfrontböj. (air squat).  (frontböj) (overhead squat).  (bakböj)

KV: kroppsvikt.

L-sit: du sitter på marken och trycker dig upp i en L-position och håller. Kan även göras i olika redskap.


Metcon: metabolic conditioning/konditionshöjande träning. Varje WOD brukar räknas som en metcon.


MU: se muscle up.
Muscle up: från helt raka armar, hängandes, ska du dra dig upp till helt utsträckta armar i toppläge. Görs oftast i ringar men kan även göras i räcke. Kallas då bar muscle up. (i ringar).  (i räcke).

Olympiska lyft: väldigt explosiva lyft. Kräver stor kroppskoordination, smidighet och styrka. Består av stöt (clean & jerk) och ryck (snatch). Även en OS-gren och sport. De två tävlingsgrenarna är stöt och ryck, men även “delar” av lyften – bara en frivändning, eller bara en stöt - räknas även det som olympiska lyft i träning.

OHS: overhead squat.
Overhead squat: en knäböj där du håller en vikt ovanför huvudet. Video.

Pistols: se enbensknäböj.

PR: personligt rekord/personal record.

Press: se axelpress. En press är samlingsord för alla sorters pressar, men en axelpress är ursprungsövningen. Bänkpress är en variant av press. Video.

Pullup: det engelska ordet för chins och används alltid istället. Inom CrossFit är en pullup per definition kippad, och för att andra ska förstå att någon menar strikta pullups måste det sägas innan. Kan göras på olika sätt, t.ex. L-pullups.

Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att sedan resa dig upp.

Push press: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. Knäna får inte böja på sig efter att själva stöten har börjat med hjälp av höftkraften.

Pushup: se armhävning.

Rackposition: när du har en vikt vilandes på axlarna genom att skjuta upp armbågarna mot taket. Mycket viktigt vid frivändningar och frontböj.

RM: repetitions maximum. 1RM står för det maximala du kan lyfta, det du orkar lyfta en gång. 5RM står för det du orkar lyfta 5 gånger, men absolut inte 6. 1RM marklyft skulle alltså vara det tyngsta du kan ta i marklyft.

Row: rodd i en roddmaskin. Det går att ändra inställningen på roddmaskinen så att du antingen ror i meter, kalorier, eller watt. Det blir alltså meter rodda, kalorier brända, eller watt producerade. Rodd kan även utföras med skivstänger eller hantlar, men då benäms de också som stångrodd eller hantelrodd.

Ryck: ett olympisk lyft. Vikten går direkt från marken till raka armar i en rörelse. Höften skall vara below parallell.

Rx/Rx’d: när ett pass utförs som ordinerat. Det är inte skalat och alla övningar utförs med den vikten som passet är skrivet med. T.ex. 100/70kg är en indikation på att övningen ska utföras med 100kg för herrar och 70kg för damer för att räknas som Rx – inte skalat.

SDHP: sumodeadlift highpull.

Situp: att från ryggliggande, vara helt stilla med benen och föra överkroppen rakt upp mot knäna.

Skala: att göra en övning lättare genom att byta ut övningen eller sänka vikten för att du inte klarar av just den övningen eller vikten.

Skivstång: stålstång som används till att lyfta med. På skivstången sätts viktplattor i olika vikt. Skivstång är det som används vid olympiska lyft.

Snatch: se ryck.

Split jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta armar. När du skjuter ifrån med höftkraften hoppar du under stången och fångar den i split, med ena benet längre fram än det andra.

Squat: se knäböj.

Strikt: när en övning utförs utan hjälp av att kippa, det är bara råstyrka som gör övningen.

Styrke-: sätts framför övningar när du inte vill gå below parallell. Om inte ordet styrke-är framför t.ex. frivändning – styrkefrivändning – sker hela rörelsen. “Styrke”lyft kortar alltså av rörelsen så att du inte behöver gå below parallell. (styrkefrivändning).(styrkeryck).

Styrkelyftning: sport där du tävlar i tre olika lyft: knäböj, marklyft och bänkpress. Till skillnad från olympisk tyngdlyftning handlar det mer om råstyrka i denna tävlingsgren.

Stöt: ett olympiskt lyft. Inom CrossFit ofta ett samlingsnamn för de lyft som tar stången från axlarna, med hjälp av höftkraft, ovanför huvudet – push press, push jerk och split jerk– medan det inom olympisk tyngdlyftning är termen för frivändning med stöt. Att sägafrivändning innan är alltså för dem onödigt då ordet stöt även innefattar frivändningen.

Sumoposition: en form av ställning för att lyfta. Du står då med fötterna bredare än axelbredd, till skillnad från vanlig ställning som ofta är höftbredd. Sumomarklyft är en variant av marklyft. Bild.
Sumodeadlift highpull: övning där du först gör ett sumomarklyft och sedan drar vikten upp till hakan.

Sumomarklyft: marklyft som utförs i en sumoställning.

Svingar: inom CrossFit betyder svingar normalt amerikanska tvåhandssvingar, alltså att en kettlebell förs från en position mellan benen till ovanför huvudet. Det finns andra svingar, t.ex. ryska, som går till brösthöjd och sådana som görs med en hand.


TGU: turkish getup

Toes to bar: övning i räcke där båda tårna ska nudda räcket.

Turkish getup: en övning som börjar med att du ligger på rygg och håller en vikt stilla ovanför dig. Du går sedan upp till du är helt rak i kroppen, sen ner igen till ursprungspositionen. Vikten ska alltid hållas ovanför kroppen med rak arm. Kan göras med flera olika sorters vikter.

Thruster: en övning där du gör en frontböj och sedan på vägen upp, med hjälp av höften, skjuter upp vikten till helt raka armar, med helt rak kropp, utan att stanna emellan.

Tyngdlyftning: se olympiska lyft.

Wallball: övning där du går ner i en knäböj med medicinboll och kastar sedan bollen till bestämd höjd.

Wall climb: övning där du från magliggande, med fotsulorna mot en vägg, går upp för väggen så att hela kroppen är rak och nuddar väggen. Video.

WOD: workout of the day. Det pass som ska göras för dagen på de pass som finns. Är alltid ett nytt, annorlunda pass varje dag. Brukar även kallas för dagens pass.